Shanghai, SH, CN

300261

Changsha, HU, CN

300015

Tianjin, TI, CN

002432

Anshan, LI, CN

000898

Hefei, AN, CN

000868

Bozhou, AN, CN

000596

Bozhou, AN, CN

200596

Anqing, AN, CN

000850

Chuzhou, AN, CN

002597

Hefei, AN, CN

300247

Hefei City, AN, CN

000543

Qingdao, SD, CN

000739

Xi'an, SA, CN

000768