Velikiy Novgorod, NV, RU

AKRN

Moscow, MK, RU

AFLT

Togliatti, SM, RU

AVAZP

Togliatti, SM, RU

AVAZ

Moscow, MK, RU

MMBM

Moscow, MK, RU

VZRZP

Moscow, MK, RU

VZRZ

Chelyabinsk, CY, RU

CHZN

Moscow, MC, RU

DIXY

Moscow, MC, RU

EONR

Moscow, MC, RU

OGKE

Moscow, MK, RU

FESH

St. Petersburg, LE, RU

SIBN

Moscow, MC, RU

GAZP

Moscow, MC, RU

GAZP078

Moscow, MK, RU

HALS

Yekaterinburg, SV, RU

KLNA

Naberezhnye Chelny, TT, RU

KMAZ

St. Petersburg, LE, RU

LSNG

St. Petersburg, LE, RU

LSNGP

St. Petersburg, LE, RU

LSRG

Moscow, MK, RU

LKOH044

Moscow, MK, RU

LKOH

Moscow, MC, RU

MVID

Krasnodar, KD, RU

MGNT

Magnitogorsk, CY, RU

MAGN

Moscow, MK, RU

MTLRP

Moscow, MK, RU

MTLR

Dudinka, KN, RU

GMKN